Konsultacje i kompleksowe porady w zakresie diagnostyki i leczenia chirurgicznego chorób klatki piersiowej:

 • rak płuca ( bronchoskopia, leczenie operacyjne w tym leczenie małoinwazyjne, wideotorakoskopowe, leczenie guzów miejscowo zaawansowanych, operacje bronchoplastyczne, kwalifikacja i ocena przed planowanym leczeniem chirurgicznym)
 • ocena wskazań do leczenia chirurgicznego przerzutów do płuc
 • guzy śródpiersia
 • pojedynczy guzek płuca (diagnostyka, kwalifikacje do leczenia operacyjnego)
 • gruźlica płuc (gruźliczak, gruźlica oporna na leczenie zachowawcze)
 • samoistna odma opłucnowa, nawrotowa odma opłucnowa ( leczenie małoinwazyjne – wideotorakoskopia, VATS – Video Assisted Thoracic Surgery)
 • deformacje klatki piersiowej ( klatka piersiowa lejkowata – leczenie metodą NUSS ’a, klatka piersiowa kurza)
 • zwężenia tchawicy (zakładanie stentów dotchawiczych)
 • guzy ściany klatki piersiowej
 • przepukliny przeponowe
 • ropniak opłucnej ( dekortykacja płuca )
 • powikłania po leczeniu operacyjnym chorób klatki piersiowej (ropniak komory poresekcyjnej, przetoka oskrzelowo-opłucnowa)
 • płyn w jamie opłucnowej
 • diagnostyka inwazyjna ( bronchofiberoskopia, sztywna bronchoskopia, gastroskopia, punkcje jamy opłucnowej, biopsja cienkoigłowa przez ścianę klatki piersiowej, mediastinoskopia – biopsje powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia, mediastinotomia parasternalna – operacyjne biopsje guzów śródpiersia, wideotorakoskopia, torakotomia diagnostyczna, EBUS – bronchoskopia z nakłuciem i biopsją przezoskrzelową, EUS – gastroskopia z biopsją przezprzełykową)
 • biopsja płuca (zmiany rozsiane, śródmiąższowe w płucach – biopsja metodą wideotorakoskopową)
 • kwalifikacje do leczenia chirurgicznego i ocena ryzyka operacyjnego ( ocena zdjęć radiologicznych i tomografii komputerowej klatki piersiowej, badania PET – pozytonowej tomografii emisyjnej, interpretacja badań gazometrycznych i spirometrycznych )
 • ocena stopnia zaawansowania chorób nowotworowych klatki piersiowej
 • kontrola chirurgiczna i onkologiczna po leczeniu operacyjnym chorób klatki piersiowej
 • konsultacje wyjazdowe ( w domu pacjenta )

Porady i konsultacje torakochirurgiczne wyjazdowe dla oddziałów szpitalnych na Dolnym Śląsku